• English
 • Polski
 • Italiano
 • Hrvatski
 • Српски језик
 • Magyar
 • Română
 • Svenska
 • Čeština
 • Русский
 • български
 • македонски јазик
 • Deutsch

Добре дошли на интернет страницата, посветена на проект INTERNATIONAL VILLAGE.

Горди сме да заявим, че този проект е уникален с Европейския си мащаб. Този проект е интересна алтернатива на традиционните училищни екскурзии, организирани в родните държави на участниците, при които единствените участници са само пресдставители от същата държава.

Основната идея на проекта INTERNATIONAL VILLAGE е:
Участници от три държави се срещат в хотел в Словакия и остават там в продължение на 7 дни. По време на престоя си те взимат участие в различни дейности( като например спорт, изкуство и междукултурни дейности, езикови семинари и т.н.) Чрез този проект участниците ще имат възможността да се срещнат с връстници от други държави, да опознаят тях, музиката, която слушат, личностите, от които се възхищават, да зачържат нови международни приятелства и т.н. Ще им даде възможността да опознаят културата на други нации.

Проектът също ще ги направи по-непредубедени и толерантни, и ще им покаже, че те не са по-различни от връстниците си от други държави и доста си приличат, въпреки че говорят различни езици. Надяваме се, че този проект ще им помогне да се чувстват европейци. Надяваме се също, че като са заедно през тези пет дни, споделяйки и помагащи си в различни дейности, те ще превъзмогнат всички предразсъдъци спрямо други нации и раси.

Официалният език на INTERNATIONAL VILLAGE е английски, което означава, че всички мероприятия ще бъдат провеждани на английски от англоговорящи. Участниците ще бъдат задължени да използват този език през целия си престой. Това ще им помогне да преодолеят езиковата бариера, която е преблем за всички изучаващи го.

Проектът е насочен към тинейджъри от Европейския съюз, на възраст между 14 и 17 години, които говорят английски достатъчно, за да общуват на него min. A2).

През 2017 г. бяхме домакини 750 ученици от 16 страни от Европа.

Можете да видите снимки и видеоклипове в галерията (на английски език)


Българска версия съдържа само основна информация. По-подробна информация може дабъде получена от английски език.