• English
 • Polski
 • Italiano
 • Hrvatski
 • Српски језик
 • Magyar
 • Română
 • Svenska
 • Čeština
 • Русский
 • български
 • македонски јазик
 • Deutsch

Vítejte na internetovém portálu věnovaném projektu INTERNATIONAL VILLAGE.

Můžeme si dovolit s hrdostí říct, že tento projekt je v evropském měřítku unikátní a ojedinělý. Tento projekt je zajímavou alternativou tradičních školních výletů, které se běžně pořádají pouze v zemi, kde se škola nachází a bez přítomnosti účastníků z jiných zemí.

Hlavní myšlenka projektu INTERNATIONAL VILLAGE:
Účastníci ze tří různých zemí se setkají v hotelu na Slovensku, kde stráví 7 dní. Během těchto 7 dní se společně podílejí na různých aktivitách (jako například sportovních hrách, kulturních a kreativních aktivitách, nebo také budou navštěvovat jazykové mini semináře apod.).

Díky tomuto projektu budou mít šanci se setkat s vrstevníky z jiných zemí, poznat vzájemně nejen sebe, ale i hudbu, kterou poslouchají, idoly, které mají a vytvořit tak třeba nová mezinárodní přátelství apod. To vše jim umožní poznat kultury jiných národností.
Tento projekt tak pomůže rozvinout jejich mezinárodnostní toleranci a ukáže jim, že rozdíly mezi nimi a vrstevníky z jiných zemí nejsou vlastně tak velké, přestože hovoří jiným jazykem.

Doufáme, že tento projekt všem účastníkům pomůže cítit se jako Evropané. Také věříme, že během 7 společně strávených dnů formou her, aktivit a spolupráce posunou nebo odbourají své hranice předpojatosti vůči ostatním národům a rasám.

Oficiálním dorozumívacím jazykem v projektu INTERNATIONAL VILLAGE je angličtina. Všechny aktivity budou vedeny v angličtině rodilými mluvčími. Účastníci se budou muset dorozumívat pouze anglicky po celou dobu pobytu, což jim pomůže odbourat stud hovořit, což je častým problémem těch, kteří se cizí jazyk učí.

Projekt je zaměřen na náctileté ve věku 14-17 let ze zemí EU, jejichž angličtina je alespoň na komunikativní úrovni (min. A2).
 
V roce 2017  přivítali jsme 750 studentů z 16 zemí EU.
 
Fotografie a videa  si můžete prohlédnout v GALERII (anglicka verze).
 

Česká verze Tato webová stránka obsahuje pouze základní informace.Podrobnější a aktualizované informace lze získat z anglické verzi.