• English
 • Polski
 • Italiano
 • Hrvatski
 • Српски језик
 • Magyar
 • Română
 • Svenska
 • Čeština
 • Русский
 • български
 • македонски јазик
 • Deutsch

Доколку сте заинтересирани да учестувавате во прокетот, контактирајте не‘ на:

 office (at) internationalvillage.eu

Тел. 0048 515 082 002

Одговорно лице: Роман Пајачковски


Македонската верзија на интернет страницата содржи само основни информации. Доколку сакате да прочитате подетално за проектот, одберете ја англиската верзија.