• English
 • Polski
 • Italiano
 • Hrvatski
 • Српски језик
 • Magyar
 • Română
 • Svenska
 • Čeština
 • Русский
 • български
 • македонски јазик
 • Deutsch

Välkommen till sidan som är dedikerad för INTERNATIONAL VILLAGE Project.

Vi kan stolt medge att detta projekt är unikt i Europa.
Det här projektet är ett intressant alternativ för traditionella utflykter som är organiserade i deltagarens hemland där bara personer från det landet tar en del av aktiviteterna.

Grundtanken i projektet INTERNATIONAL VILLAGE är:
Deltagare från olika länder träffas på ett hotel i Slovakien och stannar där i 7 dagar. De tillbringar tiden till olika akriviteter så som sportaktiviteter, utflykter till närliggande attraktioner ( Aqua Park i Poprad och Kraków i Polen) så väl som språkvärkstader o.s.v..
Genom det här projektet kommer de att ha chansen att träffa jämnåriga ungdomar från andra länder, lära känna de bättre som förhoppningsvis leder till att stereotyper minskas och så får de chansen till att utveckla internationella vänskapsband o.s.v.. Det kommer att underlätta förståelsen för olika kultuter genom att de tar lärdom av andra.
Projektet kommer också att öppna deras ögon för nya upplevelser samt höja deras tolerans för allt som är nytt och de kommer märka att deras kamrater från andra länder inte skiljer sig mycket från de själva även fast språket skiljer de åt.
Vi hoppas att det här projektet får de att känna sig som européer. Vi hoppas också att genom tolerans kommer de under de 7 dagarna av samarbete och delatkighet i olika aktiviteter, övevinna alla fördomar mot olika nationer och etniciteter.
Det oficiella språket i INTERNATIONAL VILLAGE prjektet är engelska och med det menas att alla aktiviteter kommer att vara ledda på egelska av infödda talare från länder som England, Kanada och Australien. Deltagaren kommer att vara tvungen att tala det språket under hela vistelsen. Det kommer hjälpa de att åstadkomma alla hinder som har med blyghet och osäkerhet att göra när det kommer till att tala engelska, som ofta är ett stort problem för de som vill lära sig språket.

Projektet är riktat till ungdomar i Eu-länderna, åldrarna 14-17, som kan tala engelska på en komunikativ nivå.

År 2017 mottog vi 750 elever från 16 olika länder.

Bilder och filmer finns tillgänliga från de senaste åren i GALLERY (engelsk version )


Engelska versionen av webbplatsen innehåller full info om projektet.